Allerup Thorup
Kirke
Forsamlingshus
Gadekær
Husk !
Generalforsamling 2023 i Allerup Thorup Kultur- og Beboerforening
mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00 i Allerup Forsamlingshus.

Mange hilsner
Bestyrelsen i Allerup Thorup Kultur- og Beboerforening

Webdesign: Dannisgaard Webdesign