Allerup Thorup

Lejebetingelser

Anvendelse af huset
Lejer skal selv medbringe: karklude, viskestykker, sulfo, håndklæder, håndsæbe, toiletpapir, affaldsposer o. lign.
Sker det, at lejer ved et uheld slår noget porcelæn eller andet i stykker, skal det oplyses ved aflevering af nøglen, og erstattes ifølge forsamlingshusets prisliste. Hvis der sker skade på andre effekter, der tilhører forsamlingshuset, skal det betales efter regning.
Forsikring
Forsamlingshuset har lovpligtige forsikringer, men vores arbejdsskade- og ansvarsforsikring dækker ikke for personer, som måtte komme til skade under udlejning af huset. Medhjælp i køkkenet samt serveringspersonale er således ikke dækket af forsamlingshusets forsikring.
Forsamlingshuset hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor til, at lejer fjerner evt. værdigenstande, når lejer forlader stedet.
Ordensregler
Vis hensyn til naboerne og til omgivelserne. Undgå høj musik. Arrangementet skal foregå indendørs. Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri eller lign. uden myndighedernes skriftlige tilladelse. Det er ikke tilladt at ryge i forsamlingshuset. Der er ophængt askebæger ved hoveddøren.

Aflevering af huset
Huset skal afleveres i samme stand, som det er modtaget.
Vi gør opmærksom på, at huset og dets indhold skal rengøres før aflevering af huset. Det gælder både inventar og service.
•    Borde og stole skal rengøres og placeres på samme måde som ved modtagelsen.
•    Gulvene fejes. Der forefindes en kost i skabet i den store sal.
•    Køkkenborde, komfurer, køleskab og andet udstyr i køkkenet rengøres grundigt.
•    Porcelæn, bestik og øvrigt køkkengrej opvaskes, tørres af, efterses og stilles på sine pladser.
•    Al affald skal fyldes i container uden for huset. Alle flasker skal medtages. Udenoms arealer skal efterses og evt. affald skal fjernes.
•    Sluk for al lys og sørg for at alle vandhaner er slukket.
•    Alle vinduer og døre lukkes og låses.
Nøglen afleveres ifølge lejekontrakten.
Gulvvask og alm. rengøring af toiletter foretages af ekstern rengøringsdame. Prisen er inkluderet i lejen.
Eventuel manglende oprydning eller rengøring efter lejers arrangement vil blive påført lejers regning.