Allerup Thorup

Medlemskab af foreningen

Som medlemmer kan optages beboere, herunder tidligere beboere, i Allerup - Thorup.

Medlemskabet giver medindflydelse i lokalsamfundet, samt det giver adgang til foreningens aktiviteter.

Medlemskabet koster 100 kroner pr. husstand og 50 kroner for enlige pr. år.

Medlemsoplysninger sendes på mail til kasserer Rasmus Stricker:
raspe@assens.dk

Der skal oplyses følgende:
Navn og adresse, telefonnummer samt mailadresse.

Medlemskabet er først effektivt, når kontingent er betalt. Kontingentet fastsættes af foreningens bestyrelse for det kommende år og opkræves en gang årligt. Restancer med bidrag til foreningen ud over en måned medfører, at det pågældende medlem slettes. Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren