Allerup Thorup

Medlemskab af foreningen

Som medlemmer kan optages beboere, herunder tidligere beboere, i Allerup - Thorup.

Medlemskabet giver medindflydelse i lokalsamfundet, samt det giver adgang til foreningens aktiviteter.
Som en ekstra bonus kan man gratis låne de gamle borde og stole i kortere perrioder til f.eks en fest.

Medlemskabet koster 100 kroner pr. husstand og 50 kroner for enlige pr. år.

Medlemsoplysninger sendes på mail til kasserer Jens Jørgen Madsen:
AO@hedensted-gruppen.dk
Der skal oplyses følgende:
Navn og adresse, telefonnummer samt mailadresse.
Hvis man ikke har en mailadresse, kontakt Jens Jørgen på tlf: 4038 8427

Medlemskabet er først effektivt, når kontingent er betalt. Kontingentet fastsættes af foreningens bestyrelse for det kommende år og opkræves en gang årligt. Restancer med bidrag til foreningen ud over en måned medfører, at det pågældende medlem slettes. Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren