Allerup Thorup

Vedtægter Allerup - Thorup Kultur- Og Beboerforening

Foreningens formål er at samle beboerne i Allerup - Thorup til varetagelse af fælles interesser overfor offentlige myndigheder, samt ved idræt, kulturelle og øvrige social aktiviteter at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel og sammenhold i lokalområdet. Drift og vedligeholdelse af foreningens Kultur og beboerhus.


Foreningen er upolitisk. Som medlemmer kan optages beboere, herunder tidligere, i Allerup - Thorup.
Foreningen og foreningens bestyrelse ønsker at stimulere flest mulige aktiviteter blandt foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer opfordres hermed til at finde sammen omkring aktiviteter. Såfremt disse aktiviteter indebærer brug af foreningens beboerhus skal der altid gives tilladelse af foreningens formand eller et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem. De enkelte aktivitetsgrupper råder selvstændigt over egne pengemidler, og kan ikke forpligte foreningen eller foreningens bestyrelse. Bestyrelsen kan vælge at støtte en aktivitet.

Hent vedtægterne i deres fulde længde