Allerup Thorup

Allerup Thorup kultur og beboerforening

Denne forening blev dannet i 2010, og er en sammenlægning af Allerup Skytte og Gymnastikforening samt Allerup-Thorup Beboerforening.

Foreningerne blev samlet for at stå stærkere eksempelvis i forbindelse med at søge støtte, samt et større ønske om i højere grad at benytte Allerup Forsamlingshus som et slags beboerhus, der danner rammen for kulturelle, folkelige og ikke mindst festlige tiltag i Allerup og Thorup.

Huset stilles gratis til rådighed for medlemmerne, så længe arrangementerne er åbne for byens borgere.

Foreningen ønsker at skabe et synligt forsamlingshus for beboerne. Vi ønsker at skabe et fælles omdrejningspunkt, hvor alle kan mødes til diverse arrangementer og aktiviteter. Foreningen ønsker, at beboerne i høj grad er aktive omkring huset og er med til at danne en kollektiv bevidsthed og interesse, både for forsamlingshuset, men også for borgerne i Allerup og Thorup.

Alle beboerne i Allerup og Thorup kan optages som medlemmer. Et medlemskab koster et mindre beløb, som opkræves en gang årligt.

Som eksempler på foreningens tiltag kan nævnes, at vi har søgt og fået tildelt et større beløb til renovering af forsamlingshuset.

Endvidere afholder vi forskellige arrangementer og aktiviteter, nogle på foreningens initiativ, andre på medlemmernes. Vi har høstfest den første lørdag i oktober.

Alle vores arrangementer kan ses i aktivitetskalenderen her på hjemmesiden.

Medlemmer af foreningen er altid velkomne til at tage initiativ til nye arrangementer og aktiviteter, eller komme med gode forslag til bestyrelsen.